Gmina Kazimierz Biskupi

Konsultacje społeczne dotyczące planowanych do wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”