Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja dot. uruchomienia syren alarmowych

W związku ze zbliżającą się 77 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 na terenie gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  “w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach” oraz  § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r.  “w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim”.

Uruchomienie syren nastąpi poprzez ich głośną próbę, dźwiękiem ciągłym, trwającym 1 minutę.