Gmina Kazimierz Biskupi

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni  Państwo

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu określenie skali oddziaływania odejścia od działalności wydobywczej i energochłonnej
w związku z uzgodnionymi przez Radę Europejską ramami klimatycznymi  i energetycznymi.

Ankieta będzie przeprowadzana przez Bank Światowy od dnia 20 września 2021 r.,wśródwylosowanych przez Bank Światowy gospodarstw domowych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi.  Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 20 minut. Ankieterzy pojawią się u wybranych mieszkańców osobiście. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ww. zakresie.