Gmina Kazimierz Biskupi

Ogłoszenie wójta w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie…”