Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs dla sołectw

30 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu sołeckiego.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. Ponadto, sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 stycznia 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej programu Wielkopolska Odnowa Wsi:https://wow.umww.pl/fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/