Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku…