Gmina Kazimierz Biskupi

Program Czyste Powietrze – zaproszenie na spotkanie z Wójtem Gminy Kazimierz Biskupi w Kamienicy

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
O dofinansowanie w programie ubiegać się mogą właściciele budynków jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się dnia 14 marca 2022 roku o godz. 16:30 w Świetlicy wiejskiej w Kamienicy.