Gmina Kazimierz Biskupi

Wydłużenie terminu przyznawania przez ARiMR wniosków o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O jej przyznanie mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Konieczne jest ich ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota dotacji uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy (1 etat 150 tys. zł, 2 etaty 200 tys. zł i 3 etaty 250 tys. zł).

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk członek Konińskiej Izby Gospodarczej.

Dane kontaktowe: tel. 577 665 217, doradztwomsb@onet.pl