Gmina Kazimierz Biskupi

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – konkurs grantowy MRiPS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa został ogłoszony konkurs grantowy
w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu) wybranych z terenu całego kraju.

Link do Regulaminu grantowego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-w-ramach-projektu-pt-opracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-mechanizmow-i-planow-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych