Gmina Kazimierz Biskupi

Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej
grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie.
Jest to trzecie webinarium z cyklu spotkań dla tej grupy odbiorców.

Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie
cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00).
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=78978&p_id=18

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze
internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę
internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną
przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 września
2022 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.