Gmina Kazimierz Biskupi

Efektywność energetyczna budynków

Na stronie, do której link podajemy poniżej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej…