Gmina Kazimierz Biskupi

Dodatek węglowy!

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, od dnia 17.08.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy wynosi 3 000,00 zł i przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi, co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, ul. Bielawy 1A od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku.