Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja z MZK Konin Sp. z o.o. dot. kursów linii 55 i 65

W związku z pismem Trans-Spili Spółka z o.o., które wpłynęło dziś do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informujemy, że od piątku 7 października 2022 r. autobusy linii 55 i 65 będą na wszystkich kursach rozpoczynały i kończyły bieg na przystanku „Elektrownia Pątnów”. Przez okres od 07.10.2022 do około 21.10.2022 zamknięta dla ruchu będzie droga gminna nr 464670P Kamienica – Jóźwin w miejscowości Kamienica na terenie gminy Kazimierz Biskupi, na odcinku od drogi powiatowej nr 3223P do ronda w kierunku ul. Janowskiej, zgodnie z załączoną mapą. Uniemożliwia to jakikolwiek ruch autobusów komunikacji miejskiej w tym rejonie, a w związku z brakiem możliwości zorganizowania objazdów przystanki: Janów, Jóźwin pętla, Jóźwin, Kamienica I, Kamienica II, Kamienica-skrzyżowanie nie będą obsługiwane. Pasażerowie z ul. Janowskiej oraz z miejscowości Jóźwin i Kamienica proszeni są o korzystanie z przystanku Elektrownia Pątnów.