Gmina Kazimierz Biskupi

Uwaga! Można składać wnioski na zakup węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego!

⁕ Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego od Gminy Kazimierz Biskupi będzie wynosiła 2000 zł brutto za tonę.

⁕ Zakup następować będzie na podstawie wniosku, którego wzór znajduje się tutaj oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim.

⁕ Wniosek można złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, ul. Bielawy 1a, 62-530 Kazimierz Biskupi bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

⁕ Wcześniej złożone deklaracje dotyczące zakupu węgla miały charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią podstawy do zakupu węgla po cenie preferencyjnej.