Gmina Kazimierz Biskupi

„Wsparcie żywnościowe potrzebujących” – oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert