Gmina Kazimierz Biskupi

KOWR Oddział w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Tokarki