Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja dla rolników

Gmina Kazimierz Biskupi informuje, że komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystępuje do prac związanych z szacowaniem strat po stwierdzeniu suszy rolniczej, która miała miejsce od kwietnia do czerwca 2023 roku. Rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi od 25 LIPCA 2023 ROKU DO 7 SIERPNIA 2023 ROKU.