Gmina Kazimierz Biskupi

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – przypomnienie o konieczności złożenia oświadczenia

Drodzy mieszkańcy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia, potwierdzającego utrzymanie efektów utrzymania Projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Każdą osobę, która otrzymała w ramach ww. programu laptopa prosimy o złożenie stosownego oświadczenia do dnia 30 września br.

Wzór oświadczenia do wydruku znajduje się tutaj