Gmina Kazimierz Biskupi

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. możliwości pozyskania dofinansowania dla domów mieszkalnych na OZE

Prezentacja ze spotkania dotyczącego realizacji projektu parasolowego OZE w ramach dotacji pozyskanej ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Projekt obejmuje budowę i rozbudowę instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby źródła OZE – a także podłączenie do sieci. W ramach projektu mogą Państwo pozyskać bardzo wysoką dotację na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła,
  • magazynów energii.

Kliknij, aby pobrać prezentację…