Gmina Kazimierz Biskupi

Gmina Kazimierz Biskupi rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu parasolowego OZE

Gmina Kazimierz Biskupi rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu parasolowego OZE obejmującego montaż:
– instalacji fotowoltaicznych i/lub
– pomp ciepła i/lub
– magazynów energii

dla mieszkańców domów jednorodzinnych z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.

W ramach dofinansowania uzyskać można min. 70% kosztów kwalifikowalnych instalacji. Mieszkańcy sami mogą wybrać, czy skorzystają tylko z jednej instalacji np. pompy ciepła, czy z dwóch lub trzech wyżej wymienionych instalacji.

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie powinny zgłosić sie do dnia 31 grudnia 2023 r.
do przedstawicielki firmy Chartari Sp. z o.o. nr telefonu 782-233-747 lub do Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

Uczestnictwo w projekcie wiąże się dla mieszkańców z koniecznością poniesienia kosztów w wysokości
od 300 do 900 zł za wykonanie przez firmę Chartari Sp. z o.o. audytu energetycznego budynku. Koszty
te nie są zwracane i stanowią ryzyko własne mieszkańców.

Po zebraniu wszystkich chętnych i wykonaniu audytów energetycznych Gmina Kazimierz Biskupi złoży
w imieniu uczestników wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Gmina Kazimierz Biskupi zbierze od uczestników wkład własny, ogłosi postępowanie przetargowe i wybierze Wykonawcę zgłoszonych przez Państwa instalacji. Przewidywany okres montażu instalacji to rok 2025.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można na spotkaniu, które odbędzie się dnia 27.11.2023 r.
o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim.