Gmina Kazimierz Biskupi

Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii – informacja dot. rozpoczęcia przyjmowania wniosków przez Gminę Kazimierz Biskupi

Szanowni Państwo,

dnia 5 grudnia 2023 r. (wtorek) Gmina Kazimierz Biskupi rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej (w zakresie dotyczącym instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii). Zgłoszenia składać można do 15 grudnia 2023 r. Limit dla listy rankingowej wynosi 250 mieszkańców, decyduje kolejność zgłoszeń.

Deklaracje wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 9. Deklaracja musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Wymagana jest osobista obecność właściciela lub co najmniej jednego współwłaściciela nieruchomości w celu podpisania umowy na Analizę możliwości budowy instalacji OZE.

Poniższe linki umożliwiają Państwu pobranie deklaracji udziału w projekcie oraz regulaminu uczestnictwa:

Regulamin uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie

Aneks nr 1 do regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie

Aneks nr 2 do regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie

– Aneks nr 3 do regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie

– Aneks nr 4 do regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie

Deklaracja udziału w projekcie

Projekt umowy z mieszkańcem