Gmina Kazimierz Biskupi

Projekt budowy urządzenia wodnego – stawu do rekreacji na części nieruchomości dz. ewid. nr 394/7, obręb Kazimierz Biskupi