Gmina Kazimierz Biskupi

Wręczenie promesy na zakup samochodu dla jednostki OSP Dobrosołowo

Wręczenie promesy na zakup samochodu dla jednostki OSP Dobrosołowo

W strażnicy OSP Dobrosołowo miało miejsce uroczyste wręczenie promesy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrosołowie. Promesę wręczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. W uroczystości, oprócz głównych bohaterów – członków OSP Dobrosołowo, uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, posłeł na Sejm RP Leszek Galemba,zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Maciej Pilarski, wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący rady gminy Arkadiusz Mielcarek, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Gmin Aglomeracji Konińskiej Paweł Szczepankiewicz, komendant gminny OSP dh Wojciech Kowalczyk, proboszcz parafii ks. Dariusz Macioszek oraz reprezentanci jednostek OSP z terenu gminy. Gratulacje i podziękowania za nieustanną gotowość, czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi i ich mienia oraz przykład obywatelskiego zaangażowania i poświęcenia dla dobra swojej miejscowości oraz gminy przyjmował prezes OSP Dobrosołowo dh Henryk Kapuściński. Podziękował w imieniu całej jednostki za przydzielony samochód, równocześnie zapewniając, że będą o niego dbali należycie, aby służył jak najdłużej lokalnemu społeczeństwu. W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek za współpracę oraz wspieranie działań i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa PPOŻ i porządku w gminie Kazimierz Biskupi. Z rąk wójta gminy Grzegorza Maciejewskiego, dh Henryka Kapuścińskiego oraz dh Wojciecha Kowalczyka, otrzymali je: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Maciej Pilarski oraz poseł na Sejm RP Witold Czarnecki. Zakup nowego auta jest możliwy dzięki pozyskaniu środków z samorządu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gratulujemy, życząc by nowy pojazd szczęśliwie dowoził na miejsce akcji i z powrotem.

fot. Paweł Rogowski