Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowa drogi w Kozarzewku

Przebudowa drogi w Kozarzewku

Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku wykonana została na długości 527 metrów. W ramach projektowanego zadania poszerzono szerokość jezdni z 4,0 m do 4,5 m.

Całość nawierzchni jezdni ograniczona została krawężnikami wjazdowymi. Po stronie lewej wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej. Po wyrównaniu istniejącej jezdni wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Nawierzchnię zjazdów wykonano z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm i ograniczono za pomocą krawężnika drogowego 12×25, a od strony jezdni krawężnikiem wjazdowym 15×22. Wykonano także odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość projektu: 573 466,08 zł

Okres realizacji projektu: 06.06.2019 – 04.10. 2019r.