Gmina Kazimierz Biskupi

Wyremontowano pokopalnianą drogę

Wyremontowano pokopalnianą drogę

Prawie rok trwały rozmowy z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. i Gminą Kazimierz Biskupi mające na celu uregulowanie stanu prawnego istniejących obiektów drogowych, będących własnością spółki, a zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy.

Dziś uroczyście odebrano jedną z nich, Nieświastów – Komorowo. W takcie rozmów z kopalnią ustalono między innymi, że PAK KWB pokryje w całości remont tej drogi. Wyniósł on 359 160 zł. Na odcinku 800 metrów poszerzono istniejącą drogę z 4 metrów do 5,5 metra oraz zrobiono nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego.

Jak podkreślał Paweł Markowski, prezes zarządu, dyrektor generalny PAK KWB Konin S.A. Kazimierz Biskupi jest pierwszą gminą, która uregulowała stan prawny wszystkich obiektów drogowych.

Dodatkowo uregulowano stan prawny i otrzymano nieodpłatnie od kopalni na rzecz gminy obiekty drogowe takie jak: Nieświastów – Kazimierz Biurowiec, drogę w miejscowości Stefanowo i drogę w miejscowości Skiby, gdzie wartość wszystkich przejętych nieruchomości wraz z nakładami rzeczowymi wynosi 8 863 035 zł. Ponadto, gmina przejęła od kopalni nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 23,13 ha (w tym między innymi 13 ha przy zbiorniku końcowym O/Jóźwin) o wartości 827 606 zł.

Na uroczystym oddaniu drogi PAK KWB Konin SA reprezentowali: Paweł Markowski, prezes zarządu, Dariusz Szymczak – dyrektor Departamentu Obsługi Władz Spółki, Zbigniew Bryja – prezes PAK Górnictwo oraz Karol Sobczak – dyrektor Departamentu Inwestycji.