Gmina Kazimierz Biskupi

GIMNAZJALIŚCI W POZNANIU

GIMNAZJALIŚCI W POZNANIU

Zajęcia w Politechnice Poznańskiej – śladami naszych absolwentów.

Analiza losów absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczykóww Kazimierzu Biskupim informuje nas, że znaczny odsetek naszych  uczniów podejmuje studia na różnych wydziałach Politechniki Poznańskiej. Z informacji pozyskanych od jej absolwentów wiemy, że wszyscy znaleźli prace w swoim zawodzie lub w pokrewnych specjalnościach. Jak co roku uczniowie trzecich klas gimnazjum stają przed wyborem zawodu i dalszego etapu kształcenia. Obecnie wybór szkoły ponadgimnazjalnej w pewien sposób określa już przyszły kierunek studiów. Aby przybliżyć naszym uczniom ofertę dydaktyczną Politechniki Poznańskiej nauczyciele nawiązali współprace z uczelnią, która zaowocowała zorganizowaniem zajęć dla uczniów klas 3 w październiku b.r. Uczniowie brali udział w wykładach na Wydziale Budownictwa na temat kolektorów słonecznychi budownictwa energooszczędnego. Następnie w grupach realizowali zajęcia praktyczne: warsztaty na kierunku Inżynieria środowiska  i zajęcia laboratoryjne na Wydziale Technologii Chemicznej. W trakcie warsztatów uczniowie korzystając ze schematu technicznego konstruowali model klimatyzacji wewnętrznej, natomiast w trakcie zajęć laboratoryjnych dokonywali analizy bakteriologicznej osadu pochodzącego ze zbiorników wodnych. Przeprowadzone zajęcia były dla uczniów atrakcyjne, co było widocznew spontanicznym i zaangażowanym realizowaniu zadań. Duże zainteresowanie wzbudziły też budynki Wydziałów Technologii Chemicznej i Budownictwa oddane do użytku w bieżącym roku akademickim.Barbara BorkowskaAlina NapieralskaIwona Trębińska

[ngg src=”galleries” ids=”43″ display=”basic_thumbnail”]