Gmina Kazimierz Biskupi

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego  pod nazwą:

,, Udzielenie pomocy żywnościowej osobom  najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2015 roku i wyrównywanie szans tych osób’’