Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050. 17. 2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050. 17. 2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariaciew sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.