Gmina Kazimierz Biskupi

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym – art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZU BISKUPIM  na realizację zadania publicznego  z zakresu ratownictwa i ochrony ludności  pt. „XXXIX Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”.