Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą:
„Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2016 roku i wyrównywanie szans tych osób”