Gmina Kazimierz Biskupi

Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych

Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych

Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”. W ramach projektu, osoby bezrobotne spełniające kryteria projektu, mogą uzyskać wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze. Projekt obejmuje: – bezzwrotne wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 22 800 zł/os, – finansowe wsparcie pomostowe: 15 750 PLN (1750 PLN x 9 miesięcy) – wsparcie doradczo – szkoleniowe Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu konińskiego lub miasta Konin, należących do minimum jednej z poniższych grup:

– kobiety

– osoby o niskich kwalifikacjach.