Gmina Kazimierz Biskupi

„Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

„Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

Gmina Kazimierz Biskupi wraz z Gminą Dąbie i innymi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.