Gmina Kazimierz Biskupi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: “Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kazimierz Biskupi”