Gmina Kazimierz Biskupi

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nowych wzorów kart do głosowania