Gmina Kazimierz Biskupi

„Nie ma śmieci-są surowce”

„Nie ma śmieci-są surowce”

Gmina Kazimierz Biskupi w tym roku również na terenie całej gminy organizuje akcję

„Sprzątanie świata – Polska 2017”
15-17 września

24. edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” przebiega pod hasłem:

„Nie ma śmieci – są surowce”

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”
i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

We wszystkich Szkołach na terenie Gminy Kazimierz Biskupi akcja Sprzątania Świata zostanie zorganizowana w dniu 15 września.