Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja dot. „Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”

Informacja dot. „Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”

1 października 2017 r. wchodzi w życie „System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”