Gmina Kazimierz Biskupi

„Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

„Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

KONKURS PLASTYCZNY
„Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa” pod patronatem Margarety Budner Senator RP

Margareta Budner, Senator RP zaprasza do konkursu plastycznego „Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.

Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego (kategorie wiekowe: przedszkola, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjów, osoby niepełnosprawne, osoby dorosłe).

W konkursie zostaną zaprezentowane samodzielnie wykonane kartki świąteczne związane z tematyką religijną, wybranym zdarzeniem (np. wieczerza wigilijna, pasterka itp.), symboliką (np. choinka) lub dawnymi obrzędami i tradycjami (np. pierwsza gwiazdka, dzielenie się opłatkiem) oddającymi atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.

Dowolna technika wykonania pracy w wymiarze nie większym niż A5 (po złożeniu).

Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie według: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa, szkoła lub placówka wychowawcza (dotyczy tylko uczniów szkół i placówek wychowawczych), adres do korespondencji (i ewentualnie adres e-mail), nr telefonu.

Autor pracy zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczenia będącego zgodą na postanowienia zawarte w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub korespondencyjne najpóźniej do 10 listopada 2017 r. na adres Organizatora: Biuro Senatorskie Senator Margarety Budner, ul. Kramowa 1, 62-500 Konin