Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie sprawozdawcze OSP Dobrosołowo

Zebranie sprawozdawcze OSP Dobrosołowo

W sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Dobrosołowo. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.Następnie zaprezentowano projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium zarządowi OSP Dobrosołowo za okres sprawozdawczy.