Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.9.2018Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.9.2018Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120. 9.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie „Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2018 roku i wyrównywanie szans tych osób”.