Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.