Gmina Kazimierz Biskupi

LGD ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze „Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich”

LGD ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze „Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania „Między Ludźmi i Jeziorami” ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze „Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich”