Gmina Kazimierz Biskupi

Wójt Jan Sikorski rozliczony. Otrzymał absolutorium jednomyślnie!

Wójt Jan Sikorski rozliczony. Otrzymał absolutorium jednomyślnie!

Podczas dzisiejszej sesji rady gminy rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2017 rok oraz udzielono absolutorium wójtowi gminy Kazimierz Biskupi Janowi Sikorskiemu.