Gmina Kazimierz Biskupi

Jubileusz 70-lecia OSP Jóźwin

Jubileusz 70-lecia OSP Jóźwin

Sobotnie popołudnie w Jóźwinie i Kamienicy zdecydowanie należy zaliczyć do wyjątkowych. Źródłem tej wyjątkowości był jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jóźwinie. Druhny i druhowie z tej jednostki w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców oraz zaproszonych gości celebrowali 70 lat swojej działalności. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy, którą poświęcił ks. Michał Drewniacki. Następnie na placu rekreacyjnym w Kamienicy przedstawiono zarys historyczny powstania jednostki oraz dokonano uroczystych odznaczeń. Zaproszeni goście wygłosili w kierunku Jubilatów moc życzeń i podziękowań. Życzenia w formie wiersza oraz strażacki upominek wręczyły także przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy. W części artystycznej wystąpili – wójt Jan Sikorski ze specjalną piosenką pt. „Pożar w Kamienicy”, Marian Wójkowski oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Posadzie.