Gmina Kazimierz Biskupi

Profilaktyka jest w Twoim interesie!

Profilaktyka jest w Twoim interesie!

Uczennice klas 7,8 i gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim uczestniczyły dziś w spotkaniu z przedstawicielkami Konińskiego Klubu „Amazonki”. Podczas spotkania uczennice poznały zasady profilaktyki raka piersi oraz metody wczesnego wykrywania chorób onkologicznych. Amazonki zachęcały młode kobiety, aby jako pierwsze podjęły działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia, jakim jest rak piersi, aby były „o krok” przed nim dzięki edukacji i profilaktyce. Ważną częścią było szkolenie z samobadania piersi prowadzone na fantomie – anatomicznym modelu piersi, w którym znajdowały się zmiany w formie guzków. Uczennice,poprzez wyczuwanie tych guzków w fantomie, uczyły się, jak badać piersi oraz jakiego rodzaju zmiany powinny je niepokoić.