Gmina Kazimierz Biskupi

Jubileusz 40-lecia pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Jóźwin

Jubileusz 40-lecia pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Jóźwin

W piątek w gminie Kazimierz Biskupi świętowaliśmy zaszczytny jubileusz 40-lecia sprawowania urzędu sołtysa sołectwa Jóźwin przez Pana Zygmunta Derdę. Jest nam tym bardziej miło, ponieważ to pierwszy taki przypadek w województwie wielkopolskim. Podczas spotkania Pan Zygmunt wspominał jak wyglądały Jego początki jako sołtysa, co udało się zrobić w trakcie 10 kadencji na tym stanowisku oraz podziękował wszystkim, którzy pomagali mu w pracy na rzecz sołectwa. Wójt gminy Grzegorz Maciejewski, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski oraz koleżanki i koledzy sołtysi w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności wręczyli Jubilatowi listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Nie zabrakło tortu oraz gromkich oklasków w uznaniu dla tego niebywałego rekordu.

zdjęcie: M. Wardęcka