Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Anielewo

Zebranie wiejskie w sołectwie Anielewo

Wczoraj w remizie OSP Dobrosołowo odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Anielewo. W spotkaniu wzięło udział 36 mieszkańców. Sołtysem sołectwa Anielewo jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję Ryszard Szelewski. Skład rady sołeckiej przedstawia się następująco: Barbara Maria Bartoli-Rewers, Tadeusz Strzelczyk, Jacek Michalski oraz Piotr Skowroński. Grono zaproszonych gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny Tomasz Szelewski.