Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Cząstków

Zebranie wiejskie w sołectwie Cząstków

Za nami kolejne zebranie wiejskie. Tym razem w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej spotkali się mieszkańcy sołectwa Cząstków. Na kolejną kadencję jednogłośnie (33 głosy) została wybrana Hanna Forycka. Wspomagać działania pani sołtys będzie rada sołecka w składzie: Alicja Kobielska, Anna Kubsik, Mariusz Markiewicz oraz Mariusz Staszak. Grono zaproszonych gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny Tomasz Szelewski.