Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Bochlewo

Zebranie wiejskie w sołectwie Bochlewo

Ostatnie w tygodniu zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej odbyło się w sołectwie Bochlewo. Mieszkańcy powierzyli obowiązki sołtysa Edycie Kubackiej. Wsparciem dla Jej działalności będą członkowie rady sołeckiej w osobach: Beata Ambroży, Ewa Joachimczak, Paweł Konieczka oraz Bartosz Michalski. Podczas spotkania mieszkańcy i zaproszeni goście podziękowali Ewie Joachimczak za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej. W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Jacek Ziarniak.