Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Dobrosołowo

Zebranie wiejskie w sołectwie Dobrosołowo

Za nami trzecie zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Wczoraj o swoich reprezentantach decydowali mieszkańcy sołectwa Dobrosołowo. Funkcja sołtysa została powierzona Romanowi Woźniakowi. Wspierać Jego działania będzie rada sołecka w składzie: Agnieszka Kurek, Urszula Pałucka, Waldemar Szymankowski oraz Jacek Szymczak. W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm oraz przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia sołtysów Stefan Kropidłowski.