Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w sołectwie Kazimierz Biskupi

Zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa Kazimierz Biskupi przez kolejne pięć lat sołectwu przewodzić będzie Radosław Kelm. Skład nowej rady sołeckiej tworzą: Katarzyna Kelm, Magdalena Kowalczyk, Jolanta Krysztofowicz oraz Jarosław Czerniak. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radni: Wojciech Derda, Grzegorz Grobelski, Monika Kaczmarek, Bernard Szulc oraz Hieronim Włodarczyk.